Akcia na Fotoplátno

Objednate fotoplátno s 20%-nou zľavou počas 20-tich dní

od 8.februára 2021 do 28. februára 2021!

 

Objednávky posielajte e-mailom na : canton@canton.sk