Servis


Servis, údržba, inštalácia a užívateľské školenia obslúh kancelárskej techniky zn. Canon a Hewlett Packard.

Full servis

Prevádzkové a servisné náklady stroja prevezmeme za Vás!

  • pravidelná údržba a profylaktika zariadenia
  • všetky opravy a náhradné diely
  • spotrebný materiál okrem papiera
  • servisný zásah do 4 hodín
  • dohodnutá cena za vyhotovenú kópiu/výtlačok

Prenájom kancelárskej techniky zn. Canon

Zariadenie požívate na základe nájomnej zmluvy bez investícií!

V cene prenájmu sú:

  • dovoz, inštalácia, zaškolenie obsluhy
  • všetky opravy a náhradné diely
  • spotrebný materiál okrem papiera
  • servisný zásah do 4 hodín
  • náhradný stroj ak servis trvá viac ako 24 hodín

Servis Hotline: 0905 823 594

Ádorská 50, Dunajská Streda 929 01

servis kopírok, tlačiareň, kopírovacích strojov, predaj, prenájom, multifunkčných zariadení, predaj multifunkčných zariadení     servis kopírok, tlačiareň, kopírovacích strojov, predaj, prenájom, multifunkčných zariadení, predaj multifunkčných zariadenícanon, servis, gold partner, tlaciaren, nyomtato,servis kopírok, tlačiareň, kopírovacích strojov, predaj, prenájom, multifunkčných zariadení, predaj multifunkčných zariadení 

servis kopírok, tlačiareň, kopírovacích strojov, predaj, prenájom, multifunkčných zariadení, predaj multifunkčných zariadení

servis, servis kopírok, tlačiareň, kopírovacích strojov, predaj, prenájom, multifunkčných zariadení, predaj multifunkčných zariadení